Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2014

fiixmee
Jestem kimś, kto umiera w środku, ale mimo to nadal ma trochę nadziei na coś niemożliwego.
— Nick Miller
Reposted fromweightless weightless viaverybigsad verybigsad
fiixmee
1297 d633
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viatrue-love true-love
fiixmee
Emocje to kula, ty trzymaj pistolet..
Reposted fromJestemBogiem JestemBogiem viatrue-love true-love
fiixmee
My Mad Fat Diary
Reposted fromzoozia zoozia viatrue-love true-love
fiixmee
5351 e847
Reposted frombyheart byheart viatrue-love true-love
fiixmee
Jes­teś słabością moją, więc mi do­daj siły.
— Kaczmarski.
Reposted fromspostrzeganie spostrzeganie viamagnoliaaa magnoliaaa
fiixmee
fiixmee
6299 9417
Reposted fromwork-for-it work-for-it viamayrose mayrose
fiixmee
Życzę ci abyś był otoczony ludźmi, którzy potrafią darzyć cię miłością, nie odbierając samotności.
— Magda Umer
Reposted fromswojszlak swojszlak viatrue-love true-love
fiixmee
1496 7f8b 500
fiixmee
2249 76bd
Reposted fromunexplainable unexplainable viaverybigsad verybigsad
fiixmee
Opowiedz sobie wszystko dokładnie.
Wtedy zrozumiesz to, co się naprawdę stało.
fiixmee
Zaczęły się ponowsnie bezsenne noce. NIE CZUŁAM MIŁOŚCI. 
Bardzo boli mnie serce. Potrzebuję czasu. Jak kochać, kiedy tak życie boli?
— Barbara Rosiek - "ALKOHOL PROCHY I JA"
fiixmee
7553 dbe6
0192 0105 500
ledwo też chodzę, ledwo też przestaje płakać. 
fiixmee
Zawsze Cię kochałam, a gdy się kogoś kocha, to kocha się całego człowieka, takiego, jaki jest, a nie takiego, jakim by się go mieć chciało.
— L. Tołstoj, Anna Karenina
Reposted fromMerlinka Merlinka viacarmeloooove carmeloooove
fiixmee
6472 fae6 500
Reposted frommayrose mayrose viacarmeloooove carmeloooove
3111 a4ed 500
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatrue-love true-love
6900 217d
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viatrue-love true-love
fiixmee
To z Twojego wyboru udajemy, że już się nie znamy.‎
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl